Historia Blachowni

 W 1534 roku jej nazwa brzmi Medari, inne źródła podają też Miedar, za czasów pruskich Medar-Blechhammer. Nazwa Blechhammer wywodzi się prawdopodobnie od walcowni lub kuźni blachy czarnej jaką w tym czasie tam wykonywano.

Niemieckie zakłady paliwowe w rejencji opolskiej

Głównym powodem, który skłonił hitlerowskich planistów do wdrożenia planów budowy sieci zakładów wytwarzających paliwa syntetyczne na bazie węgla były rosnące potrzeby machiny wojennej III Rzeszy, która planując militarną ekspansję a jednocześnie mając ograniczony dostęp do naturalnych zasobów ropy naftowej, była zmuszona zapewnić swoim siłom zbrojnym odpowiednią ilość paliw, olejów i smarów.

Obozy wokół Kędzierzyna, Blachowni i Zdzieszowic podczas II wojny światowej

Wszystko się zaczęło, gdy machina wojenna III Rzeszy rozrosła się do ogromnych rozmiarów a brak dostępu do źródeł ropy naftowej zmusił Niemców do szukania innych rozwiązań. Opracowana przez Niemców metoda suchej destylacji węgla , przy wykorzystaniu odkryć F. Fischera, F. Bergiusa oraz H. Trposcha, pozwalał na produkcję syntetycznego paliwa tak potrzebnego Hitlerowskim Niemcom do realizacji swoich agresywnych planów.

Red Tails nad Kędzierzynem

 

Zmagania militarne podczas II wojny światowej stały się w późniejszym czasie osnową licznych filmów, produkcji telewizyjnych, publikacji książkowych.  Czytając te publikacje lub oglądając filmy często nie zdajemy sobie sprawy, że  znane  wojenne historie,  heroizm i groza wojny utrwalone na kliszy fotograficznej lub taśmie filmowej dotyczą wydarzeń, które często działy się nieopodal miejsc, w których żyjemy czy pracujemy. Tak było ze słynnym zdjęciem płonącego Liberatora pułkownika Lokkera,  tak też jest w przypadku działań bojowych „czarnej eskadry”, czyli 332 Grupy Myśliwskiej USAAF.